Start fysikkundervisning på IR

Det har drøyd litt ekstra bl.a. pga renoveringen i Smia og oppdateringen av Fronter.
Nå begynner ting å bli klart.
Første fysikktime på IR er onsdag 20.august kl.0815 på S-401 (slik det ser ut nå).
Møt der og da (gjelder alle på IR).
Eget Fronterom er åpnet og heter Rom for fysikk på Tress og Y-vei.
Det vil oppdateres med lenker i de kommende dagene.

Lærebok er ikke helt klar enda, men vil foreligge i løpet av få uker.

 

Fronter

Fronter er den læringsplattformen som brukes i administrasjon av undervisning ved IR,HiØ.
Alle studenter på HiØ har en bruker på Fronter. Brukernavn og passord er FEIDE (det samme dere brukte på pc-ene i sommer).
Fronter-innlogging finner dere på https://fronter.com/hiof eller via lenke på nettsidene til HiØ.

Når dere kommer inn på Fronter ser dere rommene dere har tilgang til. Ett av disse er for sommerundervisningen i år.
Der finner dere alle lenkene fra bloggen i tillegg til resultatet fra fysikkprøva.

Gjelder IR: Etter hvert får dere flere rom (matematikk, fysikk mm.) Følg med på Fronter.

 

Resultater fysikk

Dessverre har det blitt krøll hos Fronter i Oslo, så Fronter-rommet har ikke blitt opprettet ennå. De individuelle resultatene drøyer det derfor litt lenger med. De er imidlertid klare.
Gjennomsnittet på dagstestene i fysikken var ca. 55% og gjennomsnittet på fredagsprøva var ca. 67%.
Beste score var 100% og mange fikk vist en bedring ift. uka. Se plottet under for detaljer.

 

Individuelt_fysikk

 

Snipp, snapp , snute …

Dermed er sommerundervisningen slutt.

Her er fasit til fysikkprøva.
Resultat fra retting kommer om noen dager.

Til uka vil alt materiale fra sommerundervisningen fjernes fra bloggen og legges ut i Fronter.
Fronter har ikke vært tilgjengelig i sommer, men skal være der igjen i august.
Resultatene fra fysikkprøva får dere i Fronter.

Når det er klart vil jeg gi dere instruksjoner her om hvordan dere gjør det.

Nå er det ferie.

😎

 

 

Oppsummering uke 5, del 2

Plottet nederst viser resultatene fra uke 5. Sammenlign med tilsvarende fra uke 3 og uke 4.

I tillegg er det nå gjort en kategorisk analyse av alle matematikkresultatene fra i sommer.
Tidligere år er resultatene fra sommeren blitt sammenlignet med hvordan det går senere og det gjør oss i stand til å sette hver enkelt i en av følgende kategorier:

Kategori 1: Det går bra senere. De aller fleste kommer gjennom studiene med brukbart resultat.
Kategori 2: Det går greit senere. De aller fleste kommer gjennom studiene.
Kategori 3: Det går med et nødskrik. De fleste klarer seg senere hvis de står på. Vil streve ekstra.
Kategori 4: Det kommer ikke til å gå. Ingen i denne kategorien har tidligere klart å komme gjennom 1.klasse.

De som havner i kategori 3 anbefales å stå på videre.
Jeg vil sende en e-post til alle der i løpet av helga.
De som havner i kategori 4 anbefales om å tenke seg om før de går videre.
I årets sommerundervisning var det ingen av de som fullførte som havnet her.

For sommeren 2015 var det 100 studenter som gjennomførte hele sommerkurset i matematikk.
Av disse havnet
64 i kategori 1
21 i kategori 2
15 i kategori 3
0 i kategori 4

Dette er samlet sett det beste resultatet  på sommerundervisningen på lenge.
Bruk det til å stå på videre.

🙂

 

Individuelt_uke5

 

 

 

 

Oppsummering av uke 5 del 1

Det var det. Matematikkdelen av sommerundervisningen er over. I løpet av helga kommer det en oppdatering av statistikker ol..
Jeg kommer til å gjøre en foreløpig samlet vurdering av hvordan dere ligger an og alle som ligger dårlig an vil få en personlig e-post før mandag med anbefaling om hva dere bør gjøre. Hvis dere ikke hører noe betyr det at jeg anser at dere vil få godkjent bare dere fullfører på samme måte. Etter å ha sett på samlete resultater ser jeg at i år er det ingen som deltok på den siste prøva som har falt slik i gjennom at jeg anbefaler ikke å fortsette. Noen har for svake resultat foreløpig, men alle der har vist en arbeidsvilje og et visst nivå som gir dem en rimelig sjanse utover høsten. På høsten er det to matematikkprøver til og etter dem vil Øystein Holje(IR) eller Christian Heide (IT) gjøre en totalvurdering. Tidligere studenter som har vært på samme nivå etter sommeren har mange ganger klart det. Jeg vil også sende e-post til den enkelte av de som ligger dårlig an  og si mer i detalj hvordan de ligger an.

Til alle:
Jobb med matematikk etter studiestart , møt opp til alle forelesninger i 1.klasse, jobb med øvingsoppgaver.

På mandag starter fysikken. I løpet av helga kommer jeg også med en oppsummering av hva som skjer da.
Nå kan dere mye mer matematikk enn for 5 uker siden.

😎

 

Litt statistikk

Her kommer litt statistikk.

Her kan dere se hvordan dere som grupper  av tress og y-vei har gjort det sammenlignet med 2013 og 2014.

(Tallene er gjennomsnittsscore. For 2013 og 2014 er alle med. For 2015 er de som har gitt seg fjernet.)

Denne blir oppdatert gjennom uke 5.

Ukesprøver 2013 2014 2015 Dagstester uke 5 2013 2014 2015
Tress – uke 1 55% 44% 67% Tress – mandag 52% 48% 46%
Y-vei – uke 1 45% 34% 56% Y-vei – mandag 56% 42% 47%
Tress – uke 2 43% 44% 54% Tress – tirsdag 63% 58%  62%
Y-vei – uke 2 40% 36% 51% Y-vei – tirsdag 69% 53% 64%
Tress – uke 3 54% 49% 54% Tress – onsdag 69% 59%  73%
Y-vei – uke 3 52% 42% 47% Y-vei – onsdag 55% 64%
Tress – uke 4 51% 45% 55%
Y-vei – uke 4 51% 40% 57%
Tress – uke 5 54% 55% 56%
Y-vei – uke 5 56% 51% 52%
 

Litt om fysikken

Om en drøy uke starter fysikkundervisningen.
Teori, timeplan og oppgaver er nå lagt ut.
Se Uke 6: Fysikk.

 

Vektorer

Dette temaet er grunnleggende viktig både i fysikk og i mange matematiske metoder.
For de som skal studere data er nok dette temaet enda viktigere enn derivasjonen og integralregningen i uke 3 og 4.
Som foreleser får dere  Laila Løset som har lang erfaring med å undervise nettopp dette temaet.

 

 

Oppsummering av uke 4

Nå er de to viktigste ukene over, og mange har kommet i gang. I grafen under ser dere fordelingen av resultater.
Langs x-aksen angis gjennomsnittverdien på ukas dagstester og langs y-aksen viser resultatet fra Maple TA. Alle som hadde både dagstester og Maple TA er med. I tillegg er det nå plottet stiplete linjer som viser gjennomsnittsnivåene for alle.

Som vanlig er det positivt hvis dere klarer å fokusere ekstra til fredagsprøva, så resultatet der blir bedre enn ukessnittet. Det vises med den skrå linja i plottet.

Individuelt_uke_4

 

Det er viktig å huske på her at det er en samlet vurdering når dere skal få godkjent eller ikke. Et brukbart resultat her teller mye samtidig som et svakt resultat her betyr lite hvis dere har bedre resultat ellers. I uke 5 skal dere ha om vektorer. Det er et materiale som ofte er lettere å komme inn i på noen dager. Det er gode muligheter til å få mye bedre resultat der.

😉