Maple TA

MapleTA

Til alle som deltar på sommerkurset:

Maple TA er nå åpnet. Innlogging på hiof.mapleta.com. Bruk ditt brukernavn fra HiØ og passord som utdelt på forelesning. Det ligger en introduksjonsøving dere kan forsøke. Testene kommer på fredag. Alle bør teste sin innlogging før fredag morgen.

Dere bør prøve dette selv på forhånd.For å være sikker på at dette går greit bør dere gjøre klar brukernavn og passord (det fra SMS) og ta en tur på datarom på skolen i løpet av torsdag. der kan dere logge inn og teste. Lenken over er den samme dere finner  ellers på bloggen.

Se også følgende video:

 

Tore og Per Erik

 

Mens vi venter på oppstarten…

Nå nærmer oppstarten seg. Vi starter med velkomst på mandag morgen, etterfulgt av informasjon, registrering, undervisning, lunsj, mer undervisning og test.
Kom  til H-113 kl0900 slik at vi kan starte 0905 presist.
Alle bør være med første dagen for å bli registrert.
Dere vil både få mye informasjon og anledning til å stille spørsmål.

 • I hele sommeren skal dere jobbe i klasser. For å få en oversikt blir disse satt opp på forhånd av oss.
  Etter at frammøtet er klart blir de revidert slik at dere får gruppeinndelingen etter siste forelesning og før dere går til gruppene.
  Denne inndelingen legger vekt på å samle studenter til samme program på samme gruppe (så langt det går).
  Hvis dere i etterkant ønsker å bytte er det vanligvis ikke noe problem bare dere finer nen å bytte med.
 • Etter studiestart i august fortsetter tress/y-vei med litt matemaikk og mesteparten av fysikken som ekstra timer i første klasse.
  Y-vei har også ekstratimer i norsk på våren.
  Flere detaljer om dette på åpningsdagen.

Saml krefter nå og kom uthvilte på mandag. Dere vil få 6 intense  uker. Stå på ordentlig så får dere et godt grunnlag for veien videre.

 

Fysikknotat

Den siste sommeruka blir det fysikk.

1 dag med lysbrytning + 3 dager med elektrisitet.
2 forsøk,  3 dagstester og en tellende prøve.

Et notat er lenket opp i Fronter. Dette notatet er et utdrag av læreboka, kan fritt lastes ned og brukes som hjelpemiddel på prøver.
Det vil suppleres med en rekke forklaringer og regneeksempler i undervisningen.

 

 

Program åpningsdag 2016 – Mandag 27.juni

Sted: H-113 på Høgskolen i Østfold, Kråkerøy

Møt til 0900.


 
0905 – Velkommen
0910 – Om sommerundervisningen, hva skjer og presentasjon av lærere.
0930 – Generell informasjon (Studiestedsadministrasjon, it-drift, studentsamskipnaden)
1005 – Om bruk av data på sommerundervisningen (blogg, Fronter, Maple TA)
1015 – Registrering av frammøte.
1055 –  Første forelesning.
1130 – Felles lunsj (Bokhandel er åpen).
1215-1315 Andre forelesning.
1325 – 1455 Øvinger på grupperom.
1500-1525 Obligatorisk dagstest.
 

Fysikkbok

I fysikkundervisningen vil vi bruke Fysikk for tress og Y-vei (2016) på IR.
Den er spesialskrevet for denne undervisningen og inneholder temaene dere trenger i tillegg til litt ekstra.
Den blir revidert framover og vil pga. ferieavvikling ikke komme i bokhandel før august.
De delene som brukes i sommer vil bli lenket opp separat på Fronter for fri nedlasting så tidlig som mulig.

De som skal til Halden bruker en annen lærebok etter sommeren.

 

Fronter 5.juni

Fronter er en læringsplattform vi bruker mye. Timeplaner, oppgaver, løsninger mm. blir publisert her.
Dere kan logge på Fronter ved å gå til Fronter på HiØ 1 hvor dere kommer automatisk inn på FEIDE-pålogging.
Hvis dere har fått brukernavn og passord på SMS bruker dere disse der. Et alternativ er Fronter på HiØ 2 hvor dere også kan logge på hvis dere har fått pålogging av meg.
Hvis noen ikke får dette til tar vi det opp på åpningsdagen. Se etter et fronterrom som heter Rom for sommerundervisning 2016
Foreløpig ligger det en del informasjon fra i fjor. Fram mot studiestart vil dette bli oppdatert. Mail per.e.nilsen@hiof.no hvis dere har spørsmål

 

 

Lånekassa del 2

Sommerstudiet støttes av Lånekassa.
For å få støtte for sommeren må det søkes  for studieåret 2015/2016.
For ingeniørstudiet må det søkes for studieåret 2016/2017.

 

Pga. nødvendige oppdateringer i datasystemet til Lånekassen åpnes det for slike søknader først 3.juni.

 

Fronter

Alle registrerte studenter har nå fått tilsendt brukernavn og passord til systemene på skolen (også kalt FEIDE).
Med disse kan dere logge inn på læringsplattformen Fronter ved Høgskolen i Østfold.
Gå til https://fronter.com/hiof og velg pålogging med FEIDE.
Da bør dere komme inn på systemet.

Let etter et rom som heter Rom for sommerundervisning 2016 og åpne det.

Hvis noen ønsker å delta på sommerundervisningen som gjester sender dere e-post til per.e.nilsen@hiof.no.
Så lenge det er plass og dere går på høgskolen bare legger jeg dere inn. I andre tilfeller må jeg se hva vi kan gjøre.

 

Studenttall sommer-16

Oppdaterte tall ca. 1 måned før start

Bygg 33
Elektro 44
Data 26
Industrielt design 9
Kjemi 16
Maskin 31

Totalt 159

Dette er det antallet vi nå planlegger med.
Det legges dermed opp til 6 øvingsgrupper med 1 øvingslærer på hver.
Denne bloggen vil fortsatt oppdateres jevnlig utover. Følg med.