Uke 3: Derivasjon

Derivasjon

Foreleser: Harald Holone  IMG_4331       


Øvingslærere: Henrik Røising , Frode Brynem , Agnius Birutis , Martin Ansnes , Michael Glomnes, Marianne Dahl

Temaer:   Vekstfart, Derivasjon, Funksjonsdrøfting, Vendepunkt, Sammensatte funksjoner og kjerneregel, Derivasjon av produkt og brøk, Absolutte vinkler, Sirkelsektor, Grafer til sinx og cosx, Areal og volum, Optimering, Derivasjon av logaritmer,Funksjonsdrøfting av logaritmiske funksjoner

Fredagsprøve i Maple TA.