Uke 1: Oppstart

Oppstart: Grunnleggende aritmetikk

 

Foreleser: Tore Kro        TAK


Øvingslærere: Henrik Røising , Frode Brynem , Agnius Birutis , Martin Ansnes , Michael Glomnes, Marianne Dahl

Temaer:   Brøk, faktorisering, forkortning, potenser, røtter, førstegradslikninger, andregradslikninger, irrasjonale likninger, ikke-lineære likningsystem, polynomdivisjon, ulikheter

Fredagsprøve i Maple TA.