Uke 2: Litt videre

Litt videre

Foreleser: Jo Høkedal        


Øvingslærere: Henrik Røising , Frode Brynem , Agnius Birutis , Martin Ansnes , Michael Glomnes, Marianne Dahl

Temaer:   Trekanter, Trigonometri, Enhetssirkel, Vinkler som ikke er i 1.kvadrant, Trigonometriske formler, Logaritmer med grunntall 10, Logaritmer med grunntall e, Grenseverdier, Kontinuitet, Asymptoter

Fredagsprøve i Maple TA.