Uke 5: Vektorer

Vektorer

Foreleser:Henrik Røising


Øvingslærere:  Frode Brynem , Agnius Birutis , Martin Ansnes , Michael Glomnes, Marianne Dahl, Per erik Skogh Nilsen

Temaer:   vektorer med og uten koordinater, skalarprodukt, cosinussetning, vektorer i rommet, vektorprodukt, volumregning, geometrisk tolkning av determinant, plan i rommet, avstandsformel, vektorregning for rette linjer, parametrisering

Fredagsprøve i Maple TA.