Uke 6: Fysikk

Fysikk

Foreleser: Per Erik Skogh Nilsen   PESN      


Øvingslærere: Henrik Røising , Frode Brynem , Agnius Birutis , Martin Ansnes , Michael Glomnes, Marianne Dahl
Labveiledere: Geir Huth, Per Erik Skogh Nilsen

Temaer:   Lysbrytning, Refleksjonslov, Snells lov, Totalrefleksjon, Elektrisitet, Elektrisk strøm, spenning og resistanse, Serie- og parallellkoplinger, Effekt, Elektrisk energi, Elektromotorisk spenning

To forsøk

1 tellende prøve på papir