Diverse

Litt info til dere som har gått forkurs i matte for informatikkutdanning.

 
Noen få av dere har gått forkurset i matematikk for informatikkutdanning i Halden. Dette dekker en god del av temaene i sommerkurset. De som har bestått dette forkurset, kan få fritak for de tre første ukene av sommerkurset.
 
Vi anbefaler allikevel at dere deltar på den tredje uka av sommerkurset. Dette fordi den tredje uka omhandler derivasjon, og dette er et svært viktig tema som dere er nødt til å beherske for å kunne henge med videre i sommerkurset og i studiene.
Det er viktig å komme i gang før uke 4.