Før vi begynner…

På dette sommerkurset legges det opp til et intensivt løp for å gjøre dere i stand til å gjennomføre et ingeniørstudium.

Før vi starter opp kan det vær greit å øve seg litt.

På Khan Academy er det omfattende opplegg for støtte til matematikk og fysikk.
Her er noen anbefalte opplegg

Hvis dere vil ha en repetisjon av det helt grunnleggende: (uke 1):    Grunnleggende algebra

Hvis dere vil bygge på det mest grunnleggende litt: (deler av uke 2):  Algebra I

Hvis dere vil se om dere er klare før dere starter:(deler av uke 3 + ingeniørmatematikk):  Grenser og derivering

Det å regne og bruke matematikk er noe alle har et forhold til.