Lærebøker

I matematikk brukes læreboka Matematikk for Tress og Y-vei fra 2014 eller nyere.
Den er spesialskrevet for å håndtere overgangen fra første dag til ineniørmatematikk.
Oppdatert utgave fås kjøpt i bokhandelen på HiØ-Kråkerøy tom. ut juni og fra lærerene senere på sommeren.

 

 

Det er også laget et kompendium med løsningsforslag.

 

I fysikk er blæreboka under revisjon så det er noe uklart hvilken versjon som vil brukes på IR under høsten.
Siden det er så lite fysikk på sommeren, vil dere få de aktuelle sidene fra læreboka gratis på Canvas.