Øvinger

Hver uke vil ca. halve tiden bli brukt til øvingstimer i klasser med øvingslærere.
Det er i disse øvingstmene mye av læringen foregår.

Her kommer en presentajon av årets øvingslærere. Flere detaljer kommer etter hvert.


Navn: Frode Brynem

Hvilken utdannelse har du?
Elektriker & elektroingeniør

Hva gjør du ellers i året?
Jobber som ingeniør for Nexans Halden & tar mastergrad på deltid
Hva er ditt forhold til sommerundervisningen på IR?
Gikk y-veien i 2013 og har jobbet som øvingslærer hvert år siden
Nevn 3  ting studentene kan få ut av sommerundervisningen.
– Nye bekjente
– Intensivt men veldig lærerikt
– Danner et godt grunnlag for ingeniørmatematikk

Navn: Petter Tingelstad

Hvilken utdannelse har du?
Ferdig utdannet Kjemiingeniør våren 2018.

Hva gjør du ellers i året?
Starter på master i Kjemisk Prosessteknologi ved NTNU til høsten.
Hva er ditt forhold til sommerundervisningen på IR?
Jeg gikk selv sommerkurset sommeren 2015, og har bare positive erfaringer fra kurset.
Nevn 3  ting studentene kan få ut av sommerundervisningen.
– godt grunnlag for matematikk og fysikk, og en god arbeidsmoral.
– bli godt kjent med klassen før semesterstart og fadderuke.
– bli kjent med høgskolen, og høgskolesystemet.

Navn: Lars Langholm

Hvilken utdannelse har du?
Ferdig med 1.klasse elektroingeniør V18.

Hva gjør du ellers i året?
Skal starte på 2.klasse H-18.
Hva er ditt forhold til sommerundervisningen på IR?
Jeg gikk selv sommerkurset sommeren 2017.

Navn: Aadne Tobiesen

 

Hvilken utdannelse har du?

Kjemi og miljøingeniør fra UiS, årsstudium på IT(Halden)

Hva gjør du ellers i året?
Klatring, mikrokontrollere og webutvikling.

 

Navn: Gry  Emilie Granstedt

Hvilken utdannelse har du?
Fullført 4 år av sivilingeniørstudiet Fysikk og matematikk (med Teknisk fysikk som spesialisering) på NTNU i Trondheim.

Hva gjør du ellers i året?
Studerer og løper orientering.

Navn: Hannah Massey

Hvilken utdannelse har du?
Bachelor fra Universitetet i Agder