Uke 1: Oppstart

  Oppstart: Grunnleggende aritmetikk

Foreleser: Tore August Kro 

 

  


Øvingslærere: Frode Brynem, Gry Granstedt, Lars Langholm, Hannah Massey, Petter Tingelstad, Aadne Tobiesen

Temaer:   Brøk, faktorisering, forkortning, potenser, røtter, førstegradslikninger, andregradslikninger, irrasjonale likninger, ikke-lineære likningsystem, polynomdivisjon, ulikheter

Fredagsprøve i Maple TA.