Uke 2: Litt videre

 Litt videre

Foreleser: Jo Høkedal   

    


Øvingslærere: Frode Brynem, Gry Granstedt, Lars Langholm, Hannah Massey, Petter Tingelstad, Aadne Tobiesen

Temaer:   Trekanter, Trigonometri, Enhetssirkel, Vinkler som ikke er i 1.kvadrant, Trigonometriske formler, Logaritmer med grunntall 10, Logaritmer med grunntall e, Grenseverdier, Kontinuitet, Asymptoter

Fredagsprøve i Maple TA.