Uke 3: Derivasjon

 Derivasjon

 

 

Foreleser: Ida Katrine Thoresen    

 

Øvingslærere: Frode Brynem, Gry Granstedt, Lars Langholm, Hannah Massey, Petter Tingelstad, Aadne Tobiesen

Temaer:   Vekstfart, Derivasjon, Funksjonsdrøfting, Vendepunkt, Sammensatte funksjoner og kjerneregel, Derivasjon av produkt og brøk, Absolutte vinkler, Sirkelsektor, Grafer til sinx og cosx, Areal og volum, Optimering, Derivasjon av logaritmer,Funksjonsdrøfting av logaritmiske funksjoner

Fredagsprøve i Maple TA.