Uke 5: Vektorer

Vektorer

Foreleser: Marianne Dahl


Øvingslærere: Frode Brynem, Gry Granstedt, Lars Langholm, Hannah Massey, Petter Tingelstad, Aadne Tobiesen

Temaer:   vektorer med og uten koordinater, skalarprodukt, cosinussetning, vektorer i rommet, vektorprodukt, volumregning, geometrisk tolkning av determinant, plan i rommet, avstandsformel, vektorregning for rette linjer, parametrisering

Fredagsprøve i Maple TA.