Uke 6: Fysikk

Fysikk

Foreleser: Per Erik Skogh Nilsen   PESN     


Øvingslærere: Frode Brynem , Agnius Birutis ,  Michael Glomnes, Martin Norsted, Petter Tingelstad,  Marianne Dahl
Labveileder: Arne J. Østenstad

Temaer:   Lysbrytning, Refleksjonslov, Snells lov, Totalrefleksjon, Elektrisitet, Elektrisk strøm, spenning og resistanse, Serie- og parallellkoplinger, Effekt, Elektrisk energi, Elektromotorisk spenning

To forsøk

1 tellende prøve på papir