Til verden, universet og alt der omkring

Jeg er en positiv, utadvendt pedagog som liker å utfordre meg selv. Dette med den digitale verden føles like stort som hele universet. Målet mitt med dette studie er å få et lite blikk inn i denne store verden. Og forhåpentlig vis kunne ta med meg noe tilbake til mitt virke. Her håper jeg å få inspirasjon og lærdom om hvordan vi kan lag et godt grunnlag for våre barn i det digitale samfunnet.

Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

10 små fotografer

Her under vil jeg skreve om hvordan jeg valgte å bruke fotografering og bilde collage med barna i barnehagen. Jeg vil reflekter rundt hva vi skal bruke bildene til og hvorfor vi velger å ta de. Les videre

Skrevet i Oppgaver | Legg igjen en kommentar

Bilderedigering 2

Her har jeg valgt å sette sammen tre forskjellige bilder til en collage. Jeg brukte bilderedigerings programet photo filter 11. Jeg har brukt speilvendt effekt på bilde og i tillegg har jeg brukt filter: artistik med undertittel colored pencil level 13. Les videre

Skrevet i Oppgaver | Legg igjen en kommentar

Bildemanipulering

Dette var en artig oppgave som vi lett kan bruke inn i barnehagen. Her kan vi lett vise barna hvordan de kan vandre fra nåtid til alle andre steder tid og rom med enkelte tastetrykk.  Nettsiden remove gjorde egentlig all jobben for deg.

Med tema insekter kunne vi blant annet tatt bilder av småkryp, for så å legge inn et bilde av barna med insektene. Jeg valgte og la meg selv få lov til i vandre i verdensrommet. Les videre

Skrevet i Oppgaver, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Refleksjonsnotat

Skjerm som arena for utvikling av lek

Jeg har vært skeptisk til bruk av skjerm i barnehagen, min tanke har vært at barna for nok skjerm hjemme. Det å bruke skjerm i barnehage som konsumeringsverktøy har gjort meg skeptisk til all bruk av skjerm. Gjennom mange år har jeg unngått skjerm.  Og jeg har tenkt at vi i barnehagen har nok av andre pedagogiske verktøy vi kan bruke med barna som ikke er basert på skjerm.  De siste årene har mine arbeidskollegaer brukt digitale verktøy for å styrke sosiale bånd i barnegruppa. Les videre

Skrevet i Oppgaver | Legg igjen en kommentar

Foreldremøte om digital dømmekraft

Bilde av Junior Teixeira fra PexelsForeldremøte:

På dette foreldremøtet velger jeg å bruke refleksjon som et virkemiddel for å få i gang en samtale rundt et tema vi er svært opptatt av. Her har jeg valgt både å bruke praksis fortellinger, videoer, noen av våre tanker rundt bruk av digitale plattformer, og mye av det vi har lært så langt på dette studie. Tanken er at vi får styrket foreldresamarbeidet og at vi få høre hva foreldrene tenker om akkurat dette tema.  Sånn ville jeg har lagt det fram:

Les videre

Skrevet i Oppgaver | Legg igjen en kommentar

Teknologi et pedagogisk verktøy

Teknologi et pedagogisk verktøy

Her under vil jeg se på utfordringene vi står overfor med barn som bruker mye tid alene på skjermen.  Artikkelen «Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling» viser til at alenetid på skjerm kan bidrar til vanskeligheter med å lese andres følelser. Jeg vil trekke fram argumenter for hva vi som pedagoger kan gjør for å forhindre denne utviklingen i barnehagen.

Les videre

Skrevet i Oppgaver | Legg igjen en kommentar

Intervju med Ståle Sagen og Vigdis Vangsnes

Hva er god bruk av teknologi i barnehagen?

I denne podcasten for vi et innblikk i arbeidsmetode, forsking og tanker rundt digitalisering av barnehagen. Her intervjues pedagog Ståle Sagen ved Ilabekken barnehage og Vigdis Vangsnes Førsteamanuensis ved høyskolen på Vestlandet. De belyser forskjellige elementer av bruk av digitale verktøy. Les videre

Skrevet i Oppgaver, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bruke av digitale verktøy i Ilabakken barnehage

Digitalisering av Ilabakken barnehage.

Hvordan gikk de fram og hva var deres pådrivere? Her under vil jeg belyse hvordan jeg oppfatter at de gikk fram og hva som vekte mine interesser i podcasten.
Hvilke begrunnelser hadde de for å starte å arbeide systematisk med digitale verktøy i sin barnehage?

Les videre

Skrevet i Oppgaver, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar