Intervju med Ståle Sagen og Vigdis Vangsnes

Hva er god bruk av teknologi i barnehagen?

I denne podcasten for vi et innblikk i arbeidsmetode, forsking og tanker rundt digitalisering av barnehagen. Her intervjues pedagog Ståle Sagen ved Ilabekken barnehage og Vigdis Vangsnes Førsteamanuensis ved høyskolen på Vestlandet. De belyser forskjellige elementer av bruk av digitale verktøy.

Hva sitter jeg igjen med?

En ny tanke om viktigheten og ikke minst begrunnelser for hvorfor vi må jobbe med dette i barnehagen. Tanken om at det er ganske mye som skal til for at vi skal kunne si at vi driver med digital praksis, stemmer ikke. Vi må begynne i det små, terskelen må være lav i starten, så det gir oss en mestringsfølelse. Det vil føre til at flere blir komfortable med arbeidet, og utfordre seg selv. Har vi grunnlaget på plass kan det gi oss den tryggheten til å bruke det digitale utstyret vi har.  Jeg ser også viktigheten av at vi har pågangsdriver som kan inspirer og assister resten av personalet.  Rammeplan for barnehage er tydelig i sin sak om at digital praksis skal være en den av vår hverdag, Rammeplan kan vi ikke se bort ifra.

Hva var det som opptok deg mest?

Pedagogikk og didaktikken er det aller viktigste når det kommer til bruk av digitale verktøy.  Verktøyene og pedagogikken går hånd i hånd, der barna bruker utstyret i leken og omgivelsene. Viktigheten av å ha gode holdninger og finne utstyr der barna blir deltagende ikke bare passive. Verktøyene kan legges opp på barnas premisser og at barna blir utforskende, lekende, estetiske og skapende produsenter av digitale omgivelser, ikke bare være konsumerende.

Hvorfor?

Dette tenker jeg er viktig for her sier de noe om pedagogikken og didaktikken som gir oss et helhetlig blikk inn i barnehagehverdagen. Det at bruk av digitale verktøy kobles opp mot våre pilarer spiller en veldig stor rolle. De bygger opp fundamentet av egenverdien i barnehagens lek og undring. Disse begrepene er med på å forme barnas utvikling. De skal ha en sentral plass i alle barnehager. Med det i tankene vil mine holdninger rundt bruk av digitale verktøy kunne endres. Jeg vil kunne se verdien av at barn får bruke verktøyene selv.  De vil kunne utvikle nye arenaer for leken og ikke minst anen type lek.

 

Kilder:

https://www.freedigitalphotos.net/images/asian-girl-checking-photos-in-digital-camera-vintage-effect-tone-photo-p543391

 

https://soundcloud.com/larerrommet/61-hva-er-god-bruk-av-teknologi-i-barnehagen?utm_source=hiof.instructure.com&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Flarerrommet%252F61-hva-er-god-bruk-av-teknologi-i-barnehagen

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.