Foreldremøte om digital dømmekraft

Bilde av Junior Teixeira fra PexelsForeldremøte:

På dette foreldremøtet velger jeg å bruke refleksjon som et virkemiddel for å få i gang en samtale rundt et tema vi er svært opptatt av. Her har jeg valgt både å bruke praksis fortellinger, videoer, noen av våre tanker rundt bruk av digitale plattformer, og mye av det vi har lært så langt på dette studie. Tanken er at vi får styrket foreldresamarbeidet og at vi få høre hva foreldrene tenker om akkurat dette tema.  Sånn ville jeg har lagt det fram:

I år ønsker vi å ha fokus på digital dømmekraft. Teknologien er med oss hvor en vi går og vi må ruste våre barn så de kan møte teknologien på den beste mulig måte. Hva gjør vi får at barn våre skal være klare til å møte teknologien?

I dag vil vi fremme noen tanker og videoer, det er lagt opp til at dere får reflekter sammen om det vi legger fram. Når vi skal reflekter ønsker vi at det gjøres etter IGP prinsippet (individ, gruppe, plenum) Her skal man først tenke selv, så får hver medlem i gruppa rom til å si sine tanker uten forstyrring far de andre. Når alle har fått lagt fram sine tanker er det rom for diskusjon før det tas i plenum. Hensikten er å få alles stemmer fram. En person ta tiden og en er videvakt som passer på at tema holdes og at ingen blir forstyret. Tiden fordeles: 1 minutt til å tenke selv, 1 ½ minutt til hver å legge fram sine tanker i gruppa, så tar vi noen tankene i plenum. Tema er «digital dømmekraft».

Den digitale verden er en del av vårt samfunn og vi må hjelpe barna våre med å bruke teknologien på den beste måten. Vi i barnehagen er pliktet til å introdusere barna for digitale verktøy og hjelpe de å se hva digital dømmekraft er. For at vi skal kunne gjøre dette må vi også introdusere barna for hvilke rettigheter de har når det gjeller digitale verktøy.

Refleksjon (IGP):

Hvilke rettigheter tenker dere barna har?

 

Hva er så digital dømmekraft?

«Dømmekraft er å forstå hvordan kunnskap og ferdigheter kan anvendes i nye situasjoner som oppstår, for å utøve en god handling.

Å utøve digital dømmekraft er enkelt sagt å handle smart og godt på nett.» (Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen og Vik, 2020, s.24)

Altså handler digital dømmekraft om hva vi gjør i ulike situasjoner på nett. Det som ofte preger vårt handlingsmønster, er hva vi har lært. Vis ingen har snakket med barna om at de har en reel råderett over, som hva som blir lagt ut av de på nett, vil de ikke vite at de kan si nei. Her er det vår oppgave å gi barna kunnskap nok så de kan ta de riktige valgene. Vi tenker at det er viktig å trekke inn etikken her. De etiske normene er i alle samfunn. De er satt inn i lovverk og normene våre bære stort preg av etikken, et eksempel er «den gyllene regel»

(Den gylne regel er et allment etisk prinsipp som også er kjent som gjensidighetsregelen. Ideen går ut på at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Den gylne regel kan uttrykkes i både negativ (du skal ikke) og positiv (du skal) versjon.) (det store norske leksikon)

Denne etiske regelen må vi ha i tanken når vi jobber med digital dømmekraft. På lik linje som alt annet trenger vi å tenke gjennom hva vil legger ut på internettet for alle å se. Ting vi voksne syns er nydelig kan andre misbruke og barnet som vi legger bilder ut av har ikke evnen eller muligheten til å si at de ikke ønsker dette. Her må vi voksne være moralens vokter for barnet og klare å tenke for de. Hva hadde vi selv tenkt vis dette hadde blitt lagt ut av oss. Jeg vil trekke fram en praksisfrotelling hentet fra studiet vi går på:

Se på Alban!

Alban på 1 år har lært seg å gå, uten å holde seg på trilla!  Hurra! Alban har øvd og øvd, med og uten trilla. Se så god han har blitt til å gå. 

Dette er teksten som følger en kort videosnutt, hvor pedagogisk leder har filmet Alban som klarer å ta sine første skritt i barnehagen.
Filmen er lagt ut via barnehage-appen, det er kun foreldre/foresatte fra denne ene avdelingen som har tilgang det den. 

På slutten av dagen ved hentesituasjon, tar en av de andre foreldrene kontakt med en av de ansatte fra avdelingen. Og sier i fra at dem ønsker ikke at deres barn skal bli «publisert» når det lærer seg å gå.
Dette er noe vi selv har lyst til å glede oss over, og vil ikke at de andre foreldre/foresatte skal se det før oss. Fordi vi begge har jobber hvor vi ikke har mulighet til å sjekke barnehage-appen. 

 

Refleksjoner (IGP)

Hva tenker dere om denne praksis fortellingen?

Hva ville dere at barnehagen skulle ha gjort?

Hvilke utfordringer bringer nettopp denne fortellingen fram?

 

I vår barnehage har vi strenge regler om hva vi kan legge ut og vi tenker nøye gjennom hvert bilde vi tar og hva vi skal bruke det til. Vi har nå så vit begynt den lange veien i å lære barna om digital dømmekraft. Vi spørre barna om vi får lov å ta bilde av de selv om vi aldri legger ut ansiktsbilder. Vi har hatt dette som tema i samling hvor vi har snakket med barna om hva vi bruker bildene til og at de alltid har lov til å si nei vis de ikke ønsker å bli tatt bilde av. Og ikke minst at de kan be oss slette et bilde de ikke liker.

https://dubestemmer.no/yngre-barn/bilder-av-barn/

Refleksjon: (IGP)

Hvilke tanker gjør dere om dette rundt fotografering i barnehagen?

 

Det å tenke kritisk er viktig, men viktigheten av å se hva digitale verktøy kan gi oss av fordeler er også uhyre viktig. Vi vet at digitale plattformer kan være til hjelp og støtte i leken. Ved at vi bruker digitale plattformer i barnehagen kan vi være med på å danne felles referansepunkter i lek der barna kan leke ut det de har sett og drevet med på våre digitale verktøy. Vi kan bruke de som en støtt for å styrke samhold og ikke minst lære barn hvordan vi kan bruke og være kritiske det det vi ser og lærer. Vi ønsker avslutningsvis å vise dere en siste video

https://www.youtube.com/watch?v=ym1Umb_mreQ&ab_channel=JordanTwins

Refleksjon: (IGP)

Hvilke tanker har dere etter at dere ser denne videoen?

 

 

Kilder

L.O. Bergsjø, M. Eilifsen, K. T. Tønnesen og L. G. Vik (2020) Barn og unges digitale dømmekraft, Verdiløft i barnehage og skole. Oslo: universitetsforlaget

https://dubestemmer.no/yngre-barn/bilder-av-barn/

Bilde av Junior Teixeira fra Pexels

https://snl.no/den_gylne_regel

https://www.youtube.com/watch?v=ym1Umb_mreQ&ab_channel=JordanTwins

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver. Bokmerk permalenken.