Refleksjonsnotat

Skjerm som arena for utvikling av lek

Jeg har vært skeptisk til bruk av skjerm i barnehagen, min tanke har vært at barna for nok skjerm hjemme. Det å bruke skjerm i barnehage som konsumeringsverktøy har gjort meg skeptisk til all bruk av skjerm. Gjennom mange år har jeg unngått skjerm.  Og jeg har tenkt at vi i barnehagen har nok av andre pedagogiske verktøy vi kan bruke med barna som ikke er basert på skjerm.  De siste årene har mine arbeidskollegaer brukt digitale verktøy for å styrke sosiale bånd i barnegruppa. I dagens samfunn er det ikke kun en kanal barna ser sin barne-tv på. Det er mye å velge i og barna ser ikke på den sammen tv. Vi hadde problemer med at noen barn ikke hadde felles referansepunkter i leken de lekte. Her var det tydelig at noen ikke klarte å delta i leken fordi de ikke viste hva leken gikk ut på. Min kollega lagde felles lekearena med dinosaur toget, her fikk barna se episoder av dinosaurtoget, så fant min kollega fram tog banen og dinosaurene. Hun hadde et bevist valg i å la barna se på skjerm for å skape felles lek. I tillegg hadde hun et bevist valg å ha tilstedeværende voksne både når barna så på skjerm og i leken.

I løpet av årene har min skepsis og holdninger endret seg. Inspirasjonen fra min medarbeider hvor vi ser på resursene vi har i de digitale verktøyene har ført meg på andre tanker.  Jeg syns begrepet digital medborgerskap setter bruket av verktøyene i et godt perspektiv. Her i studie er det definert som

«trygg og positiv bruk av digital teknologi (skape, dele, sosialisere, undersøke, leke, kommunisere og lære), ansvarlig deltakelse (kunnskap, verdier, holdninger) i digitale samfunn på alle nivåer, og å kunne bruke digitale medier til livslang læring og til å forsvare menneskeverdet (Frau-Meigs et al., 2017, s. 14-15, oversatt av Leonora Bergsjø).»

Ord sier mye om innhold, og jeg føler at digital medborgerskap sier mye om hvilke holdninger jeg ønsker å ha om digitale verktøy.  Her trekkes det fram viktigheten til vår plass i samfunnet. Hos oss er det barnehagen som er det samfunnet barnet skal føle en tilhørighet til. De skal føle seg verdsett og sett. Ved at vi bruker digitale plattformer riktig kan vi øke sjansen på å skape felles arenaer for barn. Når vi jobber aktivt med leken i vår hverdag må vi sørge for at barn for de samme forutsettingene for lek. Dette kan vi gjøre ved å bruke digitale plattformer. Rammeplanen for barnehagen sier:

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.» (Rammeplan for barnehagens innhold)

Vi jobber aktivt med vennskap og sosialt felleskap i barnehagesamfunnet ved å gi barna de samme referansepunktene og ikke minst ved å ha god tilstedeværelse i all type aktivitet barna driver med.

Kilder

https://hiof.instructure.com/courses/5458/pages/3-dot-4-2-hva-er-digitalt-medborgerskap?module_item_id=116202

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/barnehagens-formal-og-innhold/vennskap-fellesskap/

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver. Bokmerk permalenken.