10 små fotografer

Her under vil jeg skreve om hvordan jeg valgte å bruke fotografering og bilde collage med barna i barnehagen. Jeg vil reflekter rundt hva vi skal bruke bildene til og hvorfor vi velger å ta de.

Hva Hvordan Hvorfor
Fotografere naturen Vi tar med 2 og 3 åringene som er en gruppe på 10 barn

Barna skal ta bilder ute i naturen

For å skape litt magi tar vi med oss en såpeboblemaskin ut.

For å bli kjent med både hvordan man tar biler og av hva

Rammeplan for barnehagen sier:

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.»

Her for barna oppleve naturen som en læringsarena og de får lov å utforske den på sine premisser.

Lage collager Vi bruker en stor touch skjerm, der alle barna kan se hva vi jobber med.

Her for et og et barn komme frem og utforske programmet vi brukte

Barn skal legge til sitt bilde i en collage og redigere det sånn som de vil ha det

Her skal barna få en begynnende ferdighet med bilde redigering

Rammeplan sier:

«Personalet skal:

  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer

·        utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna»

Dette skaper felleskap og samarbeid

Vi øver på å vente på tur og observere mens noen andre får prøvd seg på skjermen

 

En regnfull formiddag gikk vi ut for å se naturen fra en annen vinkel. Barnas! Her skulle barna få lov å ta med seg telefonen (som vi bruker som kamera) og ta bilder av blader og såpebobler. Vi gikk ut med flotte visjoner og lite erfaring rundt det å la barn få lov til å ta bilder. Det var en spent gjeng med 2 og 3 åringer som vandret ut og utforskjett naturen litt andelenes en de pleide. Her var de flinke til å finne hva de ville ta bilde av og så knipset de i vei. Alle fikk knipset og noen av barna hadde roen til å få veiding i hvordan vi kunne sette fokus på akkurat det bladet eller den såpeboblen de ville ta bilde av. Det var en lystig stemming i regnet og vi koste oss så mye. I etterkant av fotograferingen var vi like spente på hva vi så skulle med disse bildene. Alle fikk være med å lage en felles collage av bilden som ble tatt. Her krevde det godte samarbeidsevner og masse tålmodighet. For det er tross alt ikke så lett for en liten kropp å sitte å vente på tur. Med mye spenning holdte vi ut helt til mål.

 

Hva skal vi så bruke disse bilden til?

«Vår jobb er ikke å være fotografer, men bilder er en verdifull del av dokumentasjonen så det er hensiktsmessig med en bevisst tilnærming.» ( dokumentasjon og formidling av digitale bilder.pdf s.2)

Hensikten med denne bilde tagningen kan noen ganger være vanskelig å forstå. Det at vi setter fokus på det barna er opptatt av er viktig for barnehagen. Her for barns stemme kommet tydelig fram, de får vist akkurat hva de er opptatt av her og nå. De er da aktive i medbestemmelsen for sin hverdag.  Her var hensikten å få øvd seg både i det å fotografere og så senere å lage en collage felles for alle barna som deltok.  Og ikke minst øvelsen for de voksne å slippe taket og la barna få muligheten til å prøve seg fram i denne digitale verden.

«Ved å trekke fram episoder fra hverdagen i barnehagen kan nye teorier skapes. Oppmerksomheten kan rettes mot sider ved hverdagen som tidligere har kommet i skyggen. Å dokumentere barnas egne bidrag i barnehagen, der barna er med på å skape både identiteter, kunnskap og kommunikasjon.» (Kolle, Larsen, Ulla, 2017 s.62)

Ved at vi lar barna være fotografer få vi nettopp oppleve en helt ny verden. Vi får se og oppleve barnas synsfelt og vi får være med de på deres reise inn i det nye og ukjent. Våre teorier om barnas mestring kan endres og sammen lærer vi på den digitale veien mens vi går den. Det er ikke alltid like enkelt å bruke digitale verktøy, i hvert fall når de ikke er enkelt tilrettelagt. For at alle barna skulle kunne være med på hele prosenten valgte jeg å lage en collage i Power Pont. Det gikk ikke an å koble telefonen til touch skjermen og pc som vi har på min arbeidsplass går det ikke an å laste ned eksterne apper. Så da brukte vi det vi hadde tilgjengelig så alle kunne være med. Barn var så flinke til både å finne bilder fra filene og ikke minst endre de både i størrelse og utsende. Selv om vi ikke brukte de verktøyene som vi ble anbefalt følte jeg at barna var så fornøye med hva de hadde gjort. Alle barna fikk printet ut sitt eget collage bilde med sin valgte bakgrunnsfarge. Når barna skulle hjem den dagen overhørte jeg en av gutta som fortalte mammaen sin om dagen sin. Han fortalte stolt at han hadde fått lov å ta bilder helt selv og til og med holdt telefonen helt selv. Så her har vi klart å skape mestringsfølelse og stolthet.

 

Kilder:

dokumentasjon og formidling av digitale bilder.pdf s.2

Kolle, Tonje, Larsen, Ann Sofi, Bente Ulla (2017): Pedagogisk dokumentasjon, Fagbokforlaget

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver. Bokmerk permalenken.