Små regissører er flittige arbeidere

En vandring i ukjent terreng

Her under vil jeg gå igjennom prosessen vi hadde når vi lagende vår film. Jeg vil trekke frem hvordan vi gikk fram og hvilke valg vi tok på vår vei.

Til dette prosjektet hadde jeg med meg 7 barn i alderen 3-5 år. Før vi kunne starte på noe som helst trengte vi et barnemøte for å planlegge hva vi ville gjøre. Barna ble introdusert for hva vi skulle og hvordan. Så var det på tide å bestemme tema, og hvilke materialer de ønsket å bruke til dette prosjektet. Barna hadde mange tanker om hva de ville, de bestemte seg for å bruke eventyret og figurene fra snakkepakken om bukkene bruse.

Da avgjørelsen var tatt var barna klare til å begynne å produsere. Da var tiden inne til å lage en dreiebok.  «At barn arbeider med fortellingsstruktur og dreiebok, fremmer deres språk-lige forståelse.» (Letnes, 2016 s.60). Språkutvikling er svært viktig i barnehagen. Gjennom samtale med barna fant vi ut hvordan eventyret gikk og hvilke deler som kom først og sist. Vi tegnet enkle teninger for å illustrere i hvilken rekkefølge eventyret var og satt de i våre dreiemapper. Da dette var gjort måtte vi lage kulisser. Vi brukte det vi hadde tilgjengelig av stoff som de hengte opp og la på borde for å skape scenen de ønsket, i tillegg klipte barna ut både sol, skyer og lagde en bru til trollet.  Så ble rollene avklart, her fikk barna være med å bestemme hvem som skulle ha hvilken rolle og når de skulle få være fotografer. Da planene var lagt og manuset var klart var det på tide å begynne filmingene. Barna var utrolig flinke til å bytte på, og fikk spilt ut hele eventyret.

Når alle bilder var tatt var det på tide å få bildene over til pc og inn i video Edit programmet. Barna valgte hvilke bilder som skulle overføres før de la di i rekkefølge i filmprogrammet. Dette var en omfattende oppgave og tokk mye tid. Vi måtte lære sammen mens vi lagde filmen. I løpet av en dag hadde vi fått gjort veldig mye så vi sa oss fornøyde og gikk tilbake til den frie leken.

Noen dager etter var det på tide å spille inn lydenspora vi skulle bruke. Det var mye å huske og mange ord som skulle være med. Her gikk alle barna på med godt mot og tok på seg oppgaven av fult hjerte. Når alle disse lydopptaka var tatt opp og satt inn på pc fant vi sammen ut at det å legge lyden til videoen var en litt for tidskravene og vanskelig jobb. Vi ble sammen enige om at jeg skulle legge til lyden uten barna. For så å kunne se den dagen etter.

«Barna har i denne prosessen interagert med hverandre, med pedagogen som har deltatt og de ressursene som har vært tilgjengelige i læringsrommet.» (Letnes, 2016 s.70).

Når vi lagde filmen vår var vi innom mange forskjeloge metoder, både analoge og digitale. Et helhetlig bilde av prosessen viser hvor komplisert og innviklet slik jobb er. Det er mye læring i alle prosesser i barnehagen, det å lage film er absolutt en arena for læring. Her måtte barna blant annet lære å vente på tur, vise tålmodighet og ikke minst samhandling seg imellom. God relasjonsbygging er en av de sentrale ferdighetene barn trenger for å kunne ha god utvikling. Jeg tenker at det å lage film med barna er et fantastisk verktøy å bruke. Til store prosjekter er filmproduksjon et godt virkemiddel. Det krever mye planlegging og tid for å ha barna med seg i slikt arbeidet. Så i andre omstendigheter ville jeg ønsket å ha mer tid til å få filmen i mål. Her følte jeg at det var mye læring som barna og jeg skulle tilegne oss på svært kort tid. Med svært liten forkunnskap til film laging krevde dette mye av oss alle. Vår film ble kun litt over 1 minutt lang, jeg tenkte lite på lengde, mitt fokus var at barna skulle få en god opplevelse og at de skulle oppleve at det var de som hadde laget hele filmen. Her ble all fokus på tid satt til side og vi fokuserte på deltagelse og mestringsfølelse. Når filmen var laget snakket vi om hva vi skulle bruke denne videoen til. Barna ønsket å få vise mamma og pappa den flotte filmen de hadde laget og etter et samtykke fra foresatte la vi filmen ut på Facebook siden til barnehagen. Når Filmen var klar viste vi den fram til alle på storskjerm i barnehagen.

.

 

Hva Hvordan Hvorfor
Finne ut hva barna vil lage film om. Ha en samling med barna for å finne ut hva de vil lage en film om Barn har rett til å ha medbestemmelse over sin egen hverdag og kreativitet

Rammeplan sier: «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.»

 

Lage Dreiebok Her går vi gjennom historien og ser i hvilken rettefølge eventyret kommer.

 

For å gi barna en forståelse av hvordan vi bygger opp historier.

 

Lage kulisser Barna lager kulisser til filmen sin.

Vi klipper ut kulissene som trengs.

Barna legger fram og henger opp det vi har av stoff for kulissene.

Her får barna være med i å utforme kulissene
Ta bilder I stede for å lage levende film velgte vi å lage filmen av både stillbilder og noe kort filming Her ønsket jeg å få så mange som mulig med i prosessen. så barna byttet på å ta bilder og flytte figurene.

Rollene fordeltes i forkant

Sette bilder inn i video editor. Barna laster oss bilder til preprogrammet

Barna setter inn bildene til filmen

For at barna får en erfaring med hva som skal til for å lage en film må de være med i hele prosessen.
Spille inn lyden Barna leser inn eventyret Det er en egen erfaring å kunne spille inn et helt eventyr. Her må de fordele roller, lytte til hverandre, de må vente på tur.
Sette lyd på film Dette skal jeg gjøre

Her må lyden samsvare med de bildene barna har valgt i filmen.

For å få lyd på filmen

Dreiebok.

Bilde Hva skjer Tid Lyd
 Bukkene står sultene på gresset  4 sek  Forteller
 

 

 

 

Lille bukken går over brua

 

 

 15 sek  Trollet og lille bukken
Mellom bukken går over brua

 

 15 sek  Trollet og mellom Bukken
Store bukken går over brua  14 sek  Trollet og Store bukken
 Store bukken stanger ned i vannet  12 sek Store bukken og Forteller
 Bukkene spiser gress

 

 7 sek  Forteller

 

Kilder:

Bilde av Anna Shvets fra Pexels

Bilde av Anna Urlapova fra Pexels

Bilde av Jeswin Thomas fra Pexels

Letnes, Mari-Ann (2016): Barns møter med digital teknologi, Universitetsforlaget

Bilde av marco allasio fra Pexels

Bilde av Nicky Pe fra Pexels

Bilde av Reijo Telaranta fra Pexels

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.