Veien vi gikk når vi lagde Memory spill:

Samarbeid og felleskap

Den digitale verden åpner opp for mange nye impulser og tanker, det å lage et spill med barna skapte mange kreative tanker hos oss. Personalet bidrar med mange gode ideer på hva vi kan lage og hvordan vi skal gå fram. Rammeplan sier at:

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.» (Rammeplan for barnehagens innhold)

Hvordan får barna muligheten til å bli delaktige i sin hverdag?

Dette er et godt spørsmål som jeg føler vi bør ha med oss i all vår jobb med barna. For at våre barn skulle kunne være med å påvirke innholdet i denne oppgaven hadde vi samling med barna. Her fikk barnas stemme komme fram ved at de ble spurt om hva de ønsket å lage, det var i tillegg viktig for oss at alle som ville skulle få bli med og at barna skulle få lov til å være produsenter av hele spillet.

«Vi voksne i barnehagene skal ha en mening om hva som er pedagogisk innhold, og vi kan bidra ved å løfte fram hva vi vil ha for «våre» barn. Målet vårt er kreativ lek og engasjerende muligheter.» ( Farre 2014, s.51)

Prosessen er noen ganger viktigere enn målet, ved å engasjere barna i prosessen og la de være den kreative skaperen av det de lager. Vi gjør oss tanker om hvorfor vi ønsker at barna skal være skaperne av spillet. Vårt fokus var å styrke samhold i barnegruppe og det å skape felles opplevelser som igjen bygger gode relasjoner. Når vi lagde spillet hadde vi en blanding av digital og analog produksjon, både ved å bruke en digital plattform som Power Point og kamera og ikke minst den analoge delen klipping og laminering.

Når vi jobber med store barnegrupper, kan det være vanskelig å nå ut til alle. Barna mister for fokus og starter opp med andre aktiviteter, det igjen fører til støy og kaos. For at vi skulle kunne veilede og assistere barna på en best mulig måte delt vi gruppa. Barna fikk i tur og orden lov å ta bilder av hverandre. Det å ta bilder skapte masse glede, barna lagde grimaser og drev med ablegøyer for å få hverandre til å le. Medbestemmelse kan trekkes inn på både gruppe og individ nivå. For at barna skulle kunne ha så stor mulighet som mulig til å medvirke øvede vi på å spørre om det var greit om vi tok bildene, selv om alle som deltok hadde gitt sin tillatelse før vi startet. Her fikk den som tok bildene øvd seg på å spørre, og den som ble tatt bilde av fikk være med å bestemme over seg selv. De var også med på å avgjøre hvilket av de bildene som ble tatt som skulle være med i spillet.

Valget om å bruke et kjent verktøy var enkelt, i Power Point hadde barna allerede erfart hvordan de skulle gå fram. Her kunne de gå rett inn i oppgaven de var satt til, her valgte og la de inn sine bilder. De erfarte hvordan de gjorde bildene mindre og kopierte de så vi fikk to like bilder til spillet vårt. Når prosessen er en lek vil målet bli så mye bedre, gjennom hele prosessen hadde barna det så gøy, de samarbeide i alle nivåer.

«Gjennom digitale aktiviteter der barna støtter hverandre, kan de får en begynnende forståelse for hvordan man deltar i et fellesskap, der ulike utrykk og meninger blir satt pris på.» (Bølgan 2018 , s.51)

Dette handler om at ved at barna jobber sammen, erfarer de hvor nyttig det kan være å være flere når de skal lage noe. De ser verdien av felleskapet de er i. Når barna møtte på en utfordring, hjalp de hverandre til å finne en løsning. Her fikk alle være med å lære og utvikle seg og ved at de hjalp hverandre ble dette et verk som de hadde en fellesskapsfølelse rundt.

Når bildene var skrevet ut var det på tid å klippe. Dette er en oppgave de er vant til, her fikk alle aldere øvd seg. Når alt så var ferdig, var det på tiden til å faktisk få lov å spille dette flott spillet de hadde produsert. Her så vi stolthetsfølelsen deres når de brukte sitt ferdige produkt.

Til ettertanke

Igjennom denne prosessen har jeg lært at det kun er våre egne begrensninger og uvitenhet som hindre oss i å være skapende. Jeg tenker at oppgavene må være mye mer komplisert en den egentlig er. Mine holdninger om at det er for avansert for barna er også med på bremse oss i vår digitale utvikling. Det å få oppleve hvor enkelt det kan være og hvor mye det gir barna gir meg nye og bedre tanker rundt denne type arbeid. Jeg har nå sett barna prøve på oppgaver de kanskje ikke er helt trygge på, jeg har sett de støtte hverandre i det de gjør og ikke mint lære av hverandre. Det å få skape noen sammen fører til felleskap og samhold. Dette er noe jeg føler vi bør gjøre oftere.

 

Memo
Hva Hvordan Hvorfor
Barna tar bilder

 

Barna tar bilder på kamera av hverandre.

De spør hverandre om de kan ta bilde.

Barnet som blir tatt bilde av valgte hvilke bilde de vil bruke.

Her får barna øvd seg på å ta bilder. Dette gir de en erfaring på hvordan et kamera virker. De øver på å få bilde i fokus og de får oppleve skaperglede.

De får erfare at deres mening er betydningsfull og at de har et valg når det gjeler fotografering.

Barna setter bilder inn i Power Point

 

Her bruker barn Power Point til å sette inn og redigere bildene sine Her bruker vi et verktøy barna har fått prøvd seg på før. Erfaringene de har med programmet gjør at barna er mere trygge på det de gjør. De viser mer initiativ.
Barna kopier bildene sine

 

De kopiere bilde og limer inn et til. Barna får prøvd seg på ulike funksjoner i programmet.
Barna printer ut bilden

 

Vi trykker på print knappen Her får vi se hvordan vi kan få det vi lager på en skjerm ut i den virkelige verden.
Barna klipper ut bildene av seg selv

 

De bruker sakser for å klippe ut bilden Her trenger barna på finmotoriske bevegelser. De øver på klippe teknikk.
Barna laminere bildene

 

De legger bildene inn i lamineringsark og laminere bilden sine For å lage spille brikkene
Barna kipper ut de laminerte bilden

 

Vi lager brikker av de laminerte bilde Her får barna lov å klippe ut ferdig spillebrikken sin
Vi spiller Memo

 

Her skal barna pare to og to like bilder Vi øver på hukommelse og paring av to og to like

 

Kilder:

Bølgan, Nina Bauer (2018) Digital praksis i barnahagen. Fagbokforlaget. Bergen

Farre, C.F. (2014) Kreativ bruk av digitale verktøy. Digital praksis i barnehagen. Kommuneforlaget.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/barns-medvirkning/

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.