Fremtidens Kompetane

Bilde av Merlin Lightpainting fra PexelsFor at vi i barnehagen skal kunne ruste barn godt til den digitale fremtiden må vi ha fokus på det barna kommer til å møte i sin skolegang. Digitaliseringen av samfunnet er kommet for å bli og ny teknologi kommer hver dag. Barna kommer alle fra forskjellige hjem og vil da ha forskjellig forutsettinger for deres kunnskap. Barnehagen skal være med på å minimere denne forskjellen. Dette kan gjøres på forskjellige måter, jeg vi her under se på femtidens kompetanse i barnehagen i lys av mål om kommunikasjon og samarbeid.
 Rammeplan sier

 «Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»

Dette målet i Rammeplanen er ikke vanskelig å jobbe med når vi tenker fremtidens kompetanse. For at barna skal forstå koding trenger de å kunne språket som brukes på dette feltet («løkke» kan være et eksempel på et sånt ord altså at en eller flere aktivitet/bilde skal gjentas), og betydningen av forskjellige symboler. Her er det mange forskjellige oppgaver vi kan gjøre med barna for å hjelpe barna å lære dette språket. Vi kan blant annet lage et opplegg rundt påkleding. Her kan barna samarbeide om å finne ut hva vi gjør når vi kler på oss og hva vi trenger av bilder og hvor detaljerte de trenger å være. Når instruksjonen er klare kan de prøve å legge de i riktig rekkefølge for så å følge instruksjonen, eller få et annen barn til å følge den. Her vil all form for kommunikasjon og samarbeid være viktig. Barna må snakke med hverandre om prosessen og de må samarbeide om å utføre oppgaven. Dette kan være med på å hjelpe de til å forstå hvor detaljerte vi må være i vår programmering for at en robot skal forstå hva den skal gjøre. Rammeplan sier også at:

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi kan ta utgangspunkt i samme aktivitet. Altså at barna skal leke roboter og føle klare instrukser. Et sett med barn finner fram bilder av påkledingsaktiviteten og snakker sammen om hvordan de må legge bildene. Mens de andre skal følge instruksene slavisk. Dette skaper rollelek der barna later som de er roboter, de er aktive i selve påkledingen, de motivere hverandre til å utføre oppgaven, det skaper sosiale samhandling der barna samarbeider om oppgaven av å legge fram instruksjonene og det skaper mestring når de ser at de får det til. Så det å argumentere for at dette er innenfor rammeplanens mål er enkelt. Det handler mer om vår bevist gjørelse som pedagoger om at dette er hverdagsalgorite. For da kan vi sette ord på prosessen og forklare likheten med det vi gjør og hvordan en data virker på en enkel måte for barna.

Kilder:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Bilde av Merlin Lightpainting fra Pexels

 

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.