Til ettertanke

Det kan oppleves som skummelt å starte helt på nytt med noe man har liten kjennskap til. Det å utfordre seg selv på metoder man ikke har prøvd før og man kanskje ikke mestrer. Når man tar det skrittet, fører det med seg en egen læring. For først da blir din forståelse for alt det nye barna møter daglig føre til usikkerhet og skepsis. Det er viktig for oss å føle på denne usikkerteten nesten som alle barn møter daglig. Dette tenker jeg at jeg kan ta med meg for å få en bedre forståelse av akkurat denne usikkerheten.