Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning

Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning.

Stortingsmelding 16: Kultur for kvalitet i høyere utdanning, vektlegger viktigheten av at studentene skal integreres godt i det sosiale og akademiske fellesskapet, og at utdanning og undervisning skal verdsettes høyere i akademia.
Vi ønsker med bakgrunn i denne meldingen å sette fokus på akademisk dannelse og studentaktiv forskning, samt formidling og studieverksted/skrivesenter og bibliotekets rolle i UHR-sektoren.

Dato: 01.11.2017 og 02.11.2017
Sted: Høgskolen i Østfold – Studiested Fredrikstad

Program med presentasjoner.