Presentasjon av foredragsholdere

Tema akademisk dannelse
Inga Bostad
Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Inga Bostad er en norsk filosof, forfatter og universitetspolitiker. Hun ble i 2009 valgt til prorektor ved Universitetet i Oslo, og var dermed universitetets nest øverste leder etter rektor Ole Petter Ottersen, og satt i vervet til 2013.
http://www.jus.uio.no/smr/personer/vit/ingabo/

Tema studentbasert forskning
Jon Arne Løkke
Dosent ved HiØ og dosent II ved HiSF.

Jon Løkke underviser bachelorstudenter i psykologi, målrettet miljøarbeid og forskningsmetode. I 6. semester arrangerer han en studentlab med fokus på studentaktiv forskning; med utgangspunkt i lab’n er det produsert et stort antall vitenskapelige arbeider.
http://www.hiof.no/om-hogskolen/sok-pa-sidene/profil?displayitem=317&module=admin

Tema formidling
Mari Kjos Hellum
Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Kjos Hellum underviser i retorikk og er blant annet sterkt opptatt av at man som lærer og foreleser må kunne levendegjøre stoffet og få teorien og det faglige stoff til å berøre livet vårt her og nå. I 2016 ble hun som én av ti forelesere i Norge kåret til «Fantastiske formidler» av Morgenbladet

Tema skrivesenter/studieverksted
William Warner
Førstelektor ved NMBU.
William Warner er førstelektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har blant annet stått i spissen for å bygge opp et prisvinnende skrivesenter, for og av studenter. Skrivesenteret benyttes både av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter. Warner vil i sitt foredrag fremheve og problematisere inkludering av studenter i akademisk arbeid, uten at det går på bekostning av kvalitet.Mer om Warner og skrivesenteret ved NMBU finner du her.

Tema bibliotekets rolle i framtiden i UHR sektoren

Live Rasmussen
Overbibliotekar og leder av Realfagsbiblioteket
https://www.ub.uio.no/om/ansatte/ureal/urealledelse/liver/