Program

DAG 1: 1/11-17
KEYNOTES

Akademisk dannelse v/ Inga Bostad: Bostad- Akademisk dannelse.1.11.17
Studentaktivforskning v/ Jon Løkke: Løkke-Studentaktiv læring og dannelse

PARALLELLSESJONER DAG 1:
Russel Hatami (HiØ) «Matematikkbildning – abstrahering som tänkandes viktigaste substans»
Cathinka Dahl Hambro, Torhild Skillingstad og Janine Tessem Strøm (UiT) «Skriveprosessen som ledd i den akademiske dannelsen»
Ellen Nierenberg (INN) «Informasjonskompetanse og førsteårs sykepleie- og lærerstudenter»
Kari Spernes (HiØ) «Immigrant Student Teachers as Co-researchers”
Ingvild Huse (VID) Utvikling av skriftlig arbeidskrav tidlig

DAG 2: 2/11-17
KEYNOTES
Formidling: Key note speaker Mari Hellum
Bibliotekets rolle i framtiden: Key note speaker Live Rasmussen
Writing center at NMBU v/ William Warner: Create the Write Attitude

PARALELLSESJONER DAG 2:
Lars Figenschou (UiT) «Fra skole til universitet – og fra elev til student. Hvor klar er de egentlig»