RSS
 

Forprosjektrapport

14 apr

Forprosjektrapport

 

Bakgrunn:

Hydrolift sitter i besittelse av en type hurtigbåt som opplever en ubehagelige støy under bruk når kabinettet er oppe.

Når kabinettet ligger nedfelt i lagringsrommet er støynivået på et akseptabelt nivå.

Prosjektmål:

For å gjennomføre prosjektet skal vi feste noen patenterte matter inne i kabinettlagringsrommet. Mattene skal ha som hensikt å redusere desibelnivået kabinettlagringsrommet produserer når kabinettet er oppe. Ved å redusere desibelnivået som ligger på maksimum 111,4 dB til under 100 dB, dette vil vi ut ifra våre antagelser gjøre støyopplevelsen akseptabel.

Problemstilling:

Støynivået i hurtigbåten når kabinettet er oppe oppleves veldig ubehagelig, og vår oppgave er da å redusere denne støyen til et akseptabelt nivå.

Rammer og avgrensinger:

  1. Arbeidet vi utfører vil finne sted på skolen og bedriften.
  2. De økonomiske resursene vil bli dekket av skolen og bedriften.
  3. Arbeidet vi utfører skal være reversibelt, det vil si at båten skal ikke påta seg permanente endringer.
  4. Vi skal dempe støy på båten, men det visuelle skal være akseptabelt.
  5. Vi skal teste resultatet av matten ved å teste båten i drift.

Prosjektplan med tidsdiagram:

Gantt diagram bilde

Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk:

Ut ifra en rapport av vår veileder Litian Wang, som viser støynivå og vibrasjon på forskjellige steder på båten under drift , antar vi at kilden til denne ubehagelige støyen kommer fra kabinettlagringsrommet. Vi har derfor besluttet å lydisolere de nødvendige flatene inne i dette rommet som skal gi en støydempende effekt. Flatene som skal dekkes er bunn flaten og bak seteryggen, og materialet vi skal benytte er en matte som Høgskolen i Østfold har patent på.

 

Kontaktinformasjon:

Deltaker 1: Handren Aziz

Mailadresse: handren.h.aziz@hiof.no

Telefon nr. 47 63 93 47

Deltaker 2: Martin Andersen

Mailadresse: stenma@hiof.no

Telefon nr. 98 48 64 73

Deltaker 3: Ayed Tabra

Mailadresse: ayed.j.abu-tabra@hiof.no

Telefon nr. 90 08 66 81

Veileder: Litian Wang

Mailadresse: litian.wang@hiof.no

Telefon nr. 47 28 87 65

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Reidar Gjølsted

Mailadresse: reidar@hydrolift.com

Telefon nr. 92 62 22 46

 

Eventuelle vedlegg:

 

Aktivitetsbeskrivelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

07.01.2015

Planlagt ferdig:

13.01.2015

Varighet:

7 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

1.

 

 

Tittel:

Planlegging

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
Denne aktiviteten skal gi oss en oversikt over prosjektet samt planlegge ansvarsområder og arbeidsmengder.

 

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal diskutere og komme frem til en konklusjon som tilfredsstiller målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Skole Pc og Møte rom

 

 

30
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

02.03.2015

Planlagt ferdig:

06.03.2015

Varighet:

5 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

2.

 

 

Tittel:

Tegning av matte

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Denne aktiviteten skal gi oss en mal på matteformene.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
 

Vi skal inspisere båten og tegne malene i Inventor.

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Skole pc og Inventor program

 

 

20
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Martin og Ayed

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

09.03.2015

Planlagt ferdig:

11.03.2015

Varighet:

3

CTR ( Aktivitetsnummer:)

3.

 

 

Tittel:

Kvalitetssikring av tegningene

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
Vi skal forsikre oss at malene stemmer med båtens geometri.

 

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal lage pappeksemplarer ut ifra tegningene som vi skal kontrollere på båten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Kjøpt papp og teip

 

 

20
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

23.03.2015

Planlagt ferdig:

10.04.2015

Varighet:

20 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

4.

 

 

Tittel:

Forprosjektrapport

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Vi skal levere et utkast av forprosjektrapport.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi sitter sammen i en gruppe og skriver forprosjektrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Skole møte rom

 

 

50
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

13.04.2015

Planlagt ferdig:

15.04.2015

Varighet:

3 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

5.

 

 

Tittel:

Prøveskjæring

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Vi skal kontrollere om matten er i stand til å vannskjæres.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal lage en enkel geometri som C.H. Evensen skal vannskjære.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
C.H. Evensen Industriovner AS

850 Kr. Pr time

 

12
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

C.H. Evensen

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

16.04.2015

Planlagt ferdig:

17.04.2015

Varighet:

2 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

6.

 

 

Tittel:

Skjæring av mattene

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

C.H. Evensen skal vannskjære mattene ut ifra malene vi skal gi dem.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal sende en DWG fil av tegningene og levere en matte slik at de kan vannskjære.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
C.H. Evensen Industriovner AS

 

 

8
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

C.H. Evensen Industriovner AS

 

Handren Aziz

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

20.04.2015

Planlagt ferdig:

24.04.2015

Varighet:

5 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

7.

 

 

Tittel:

Testklargjøring

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Denne aktiviteten skal være en forberedelse til vi skal teste mattene på båten når båten er under drift.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal planlegge og øve på testing av mattene på båten. Det innebærer hvordan vi skal feste mattene til båten og måle støyresultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Patentert matte

 

 

25
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle

 

Handren Aziz

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

27.04.2015

Planlagt ferdig:

30.04.2015

Varighet:

4 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

8.

 

 

Tittel:

Testing av mattene på båten.

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Vi skal feste mattene på båten og der etter måle støyresultater når båten er under drift.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal feste mattene på båten og måle støyen med og uten matter når båten er under drift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
20
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle som er i gruppen

 

Litian

 

CTR

COST TIME & RESOURCE

 

Prosjekt:

Tiltaksplan for støydemping på en hurtigbåt

Prosjekt ID: B15M04
Oppdragsgiver: Hydrolift AS

 

Planlagt start:

04.05.2015

Planlagt ferdig:

10.06.2015

Varighet:

38 dager

CTR ( Aktivitetsnummer:)

9.

 

 

Tittel:

Sluttrapport

Dato: 07.04.2015

 

Rev: 1

 

 

Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten)
 

Vi skal ferdigstille sluttrapporten.

Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres)
Vi skal dokumentere og konkludere alle dataene vi har tilgjengelig og skrive en sluttrapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet))
Leveranser:
Kommentarer, antagelser
Ressursbehov
Anskaffelser: Timer:
Skole pc

 

 

190
Utarbeidet av: Kontrollert av:
 

Alle

 

Handren Aziz

 
No Comments

Posted in Emner

 

Leave a Reply