RSS
 

Løsning på problemet

14 apr

Hydrolift ønsker å redusere støynivået om bord på C-28 cab, spesielt når caben er felt opp da støyen er på det verste. For å redusere støyen om bord på hurtigbåten vil hensikten med dette prosjektet være følgende:

Det skal utvikles en tiltaksplan på hvordan støyen om bord på C-28 cab kan reduseres og det skal kartlegges hvor støyen trenger inn under cabben. Støyreduksjonen skal gjøres ved hjelp av en lyd- og vibrasjonsdempende matte basert på fononiske materialer som Høgskolen i Østfold har patent på, samt benytte andre konvensjonelle materialer.

Høgskolen i Østfold og FiReCo AS arbeider for tiden med å utvikle lyd- og vibrasjonsdempende materialer basert på fononiske materialer. Prosjektet er finansiert med støtte fra Oslofjordfondet (2013-2015). Matten som er utviklet kan gi meget god støydempende effekt.

For at målet skal kunne gjennomføres kreves det at man må holde seg innenfor visse rammebetingelser. Båten skal ikke påføres endringer som ikke kan reverseres. Det vil si at endringer gjort på båten skal kunne fjernes slik at båten er identisk som det den var i utgangspunktet.

 
No Comments

Posted in Emner

 

Leave a Reply