I oppgaven vår vil vi forsøke å gi svar på følgende problemstilling:

  • Hva skal til for å oppnå GK´s målsetting om klassifiseringen Very Good etter BREEAM-NOR?
  • Hvordan samsvarer Miljøhuset GK sitt prosjekterte og målte inneklima mot krav i BREEAM og TEK?
  • Hvordan samsvarer målt energibruk med prosjektert energibruk for Miljøhuset GK?