Problemsstilling

– Blir sykefraværet redusert ved bruk av tak over tak?

– Blir effektiviteten betydelig forbedret ved bruk av tak over tak?

– Vil det være enklere å rekruttere ung arbeidskraft hvis de arbeider under tak?

 

Vi vil undersøke fordeler og ulemper ved bruk av tak over tak. Den store ulempen er at slike løsninger er kostbart. Fordelene er mange, men det finnes lite informasjon om dette. Vi vil fremme disse fordelene og vurdere om det er lønnsomt med bruk av tak over tak i det lange løp.

Legg igjen en kommentar