Skolen la tidligere frem en Bachelor Prosjekt som gikk ut på Geopolymerbetong. Årsaken til en slik oppgave var å se på material egenskaper og miljøegenskaper kontra tradisjonell Betong. Geopolymerbetong er generelt en ukjent betong i Norge og Europa. I vårt prosjekt skal vi se nærmere på reseptutvikling med hoved fokus på støpbarhet. Ut ifra resultatene skal vi se på materialegenskapene ved tilsetning av tilsetningsstoffer for eks. Superplastiserende og Retarderende stoffer. Vi vil også se nærmere på karbonisering og bøyefasthet med og uten fiber.