Hovedside

Oppgaven «Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGis, case Drammen» er en avsluttende bacheloroppgave for fire byggingeniørstudenter fra Høgskolen i Østfold avdeling for Ingeniør- og Realfag. Oppgaven skal utføres for Drammen kommune, men er samtidig en del av et større forskningsprosjekt kalt regnbyge 3M.

 

Under fanen «dokumentliste» kan dere finne forprosjektet våres, samt midtveisrapport og den ferdige rapporten.