Kom å se vår optimerte PSUTA på EXPO 15 – 16 Juni

PSUTA_R_8_4K copy

Velkommen

Velkommen til nettsiden for bachelorgruppe B15ID01. Vi er en tverrfaglig gruppe dannet av studenter som studerer maskin- og industriell design-ingeniør ved Høgskolen i Østfold. Oppgaven vår er å re-designe en forgreningsenhet som tilfører pumpesystem på havbunnen med blant annet elektrisk kraft og signaler. Oppgaven er tildelt av OneSubsea Proceessing AS, en bedrift som leverer løsninger til petroleumsindustrien. 

 
På denne nettsiden kan en finne informasjon om prosjektet og følge vår fremdrift.