EXPO

Vi er klare til EXPO.

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter. I år arrangeres EXPO for 24. gang og det blir en rekordstor utstilling med hele 62 spennende prosjekter!

Vil du se vår presentasjon? Møt opp kl. 11:00 på rom S-501 på Høgskolen.

Utstillingen vår befinner seg i S-bygget, 2.etg i galleriet. Der kan du blant annet se denne videoen av beregningsverktøyet vi har utviklet.

 

 

 

Levert!!

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er ferdig!! 

Vi har nå jobbet litt over to måneder med denne oppgaven. Det har vært en interessant og ikke minst lærerik prosess. Vi er alle utrolig fornøyd med resultatene vi har oppnådd.

Nå ser vi frem til EXPO 10-11. Juni. Da skal vi både ha stand og presentere oppgaven. Om en drøy uke er vi ferdig utdannet byggingeniører!

SLUTTFASEN

Da har vi kommet til sluttfasen av prosjektet med kun to uker igjen til innlevering.

Mange timer har gått med til litteraturstudier, forståelse av nytt programvare og ikke minst skriving. Gruppens samarbeid har fungert optimalt, hvor alle har fått fremme sine meninger og tanker rundt oppbyggingen av oppgaven. De resterende dagene vil bli brukt til ferdigstilling av oppgaven og vi begynner å se frem mot EXPO.

bilde nettside

STATUSRAPPORT

seut-farge

Tiden flyr avgårde og vi er allerede halvveis med arbeidet av hovedoppgaven. Midtveisrapporten skal leveres og beskrivelsen til EXPO-katalogen er så godt som ferdig.  Tross mange oppturer og nedturer har vi jobbet hardt og effektivt. Vi håper på gode tilbakemeldinger på midtveisrapporten og det som er produsert så langt!!

Problemstillingen:

Videreutvikle metode og verktøy for å estimere lastvirkningene i pelene for en pelefundamentert konstruksjon, basert på Peleveiledningen 2012.

Hvordan ta hensyn til interaksjonen med jorden?

Hensikten:

Hensikten med dette prosjektet er å belyse viktigheten av å analysere pelefundamenterte konstruksjoner tidlig i prosjekteringsfasen. Ved å se på hvordan den laterale forskyvningen påvirker lastvirkningene i pelen, har gruppen videreutviklet en metode og et verktøy.

Det stilles krav til dette i Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Dette verktøyet kan brukes frem til teknisk delgodkjenning. Ved å ivareta dette vil det tverrfaglige samarbeidet mellom geoteknisk- og konstruksjonsteknisk rådgiver bli en forenklet og mer uavhengig prosess.

Bacheloroppgaven vil bidra til at flere personer i bransjen blir gjort oppmerksom på problemstillingen.

OPPSTART!

Da er vi i gang, påsken er over og forprosjektet er allerede levert! Det viktigste gjennom studiet står for døren, og det er nå det virkelig skal jobbes. Vi er alle klare for siste innspurt i det siste semesteret her på høgskolen.

Soooo, lets go!