Pressemelding

I dag finnes det mange ingeniører som er dyktige på å regne på konstruksjoner. Det finnes også mange geoteknikere som er flinke på det som skjer i bakken, men overgangen fra konstruksjon til grunn er ofte kompleks. Det krever derfor mye samarbeid mellom geotekniker og konstruktør for å danne et korrekt bilde av hvordan kreftene fordeler seg fra konstruksjon og ned i grunn. De bruker avansert og dyr programvare for å danne et korrekt bilde. Geoteknikere har sin programvare, mens konstruktøren har sin.

Gruppen har tatt for seg problemstillingen i en pelefundamentert brukonstruksjon og sett på den laterale forskyvningen av en pel, basert på Peleveiledningen 2012, som gjør det mulig å estimere hvilke laster en pel blir utsatt for. Dette gjør konstruktøren mindre avhengig av geotekniker i tidligfase av prosjektet. På den måte kan konstruktøren selv bruke sin egen programvare sammen med Excel-arket for å finne gode nok tilnærminger.