Forprosjekt

I forbindelse med bacheloroppgaven ved Høgskolen i Østfold skal det utarbeides en forprosjektrapport. Forprosjektet tar for seg prosjektbeskrivelsen som er utarbeidet som første del av prosjektperioden – gjennomføringsprosjektet. Den beskriver oppgaven, problemstillingen, avgrensninger, identifiserer alternative fremgangsmåter, arbeidsfordeling, samt tids og ressursplan.

Forprosjekt – Gruppe B16B06