Velkommen!

«Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» er en bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk og er utarbeidet av fire studenter ved ingeniørfag – bygg på Høgskolen i Østfold. Oppdragsgiver for oppgaven er Drammen kommune.

IMG_0792
Fra venstre: Jan Erik Fredriksen, Katrine Erika Railo, Holiya Dadfar og Magnus Ekholt.