Om prosjektet

13268278_10153566280791828_6740831492930811591_o

Prosjektrapporten har tatt for seg overvannsituasjonen i og rundt Trolldalsbekken ved Kambosenteret i Moss kommune. Trolldalsbekken ligger nedenfor et boligområde som bidrar til rask tilførsel av overvann grunnet store mengder harde flater. Overvannssystemet fra boligområdet har utløp i et tidligere oversvømt område i Trolldalsbekken og danner grunnlaget for denne rapporten.

Utredningen av overvannssituasjonen vil bestå av befaringer, beregninger, manuelle oppmålinger og simuleringer i programvaren PCSWMM. Området i fokus vil bli modellert ved hjelp av tilsendt data fra Moss kommune, og observasjoner gjort av prosjektgruppen. Modellen vil bli brukt til å undersøke situasjonen i området ved nedbør med forskjellige returperioder, og tillate simulering av tiltak som kan forbedre overvannshåndteringen i området.