Hjem

Velkommen

Vi er en gruppe på tre avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling ingeniørfag, elkraft. Denne oppgaven er en avsluttende bacheloroppgave som dekker 20 studiepoeng og utføres i samarbeid med Nexans Norway AS avdeling Halden.

Oppgaven går ut på å utføre tester og sammenligninger på en mer moderne løsning for strømregulering ved testing av undervanns høyspentkabler. Alle gruppemedlemmene har i utdanningen valgt å fordype seg i elkraft. Ved å velge oppgaven «prøveutstyr for varmesykling av kabel» fikk vi mulighet til å sette teorien vi har lært ut i praksis.

BIlde av prosjektet