Prosjektbeskrivelse

For å teste høyspentkabelens isolasjon benyttes en metode kalt varmesykling. Denne metoden går ut på å indusere strøm i kabelen over en lengre periode slik at det utvikles varme. Dette skal simulere belastningen under drift. Kraftforsyning som benyttes er en autotransformator, denne ønsker oppdragsgiveren å erstatte med en mindre enhet konstruert av halvlederteknologi.

Bacheloroppgave går ut på å simulerer et halvleder basert system som vil gi nødvendig informasjon for å gjennomføre en kontrollert test, basert på den målte strømmen i kabelen. Systemet skal bestå av en kraftforsyning, trafo og kabelsløyfe.