Viktige frister

Forprosjekt
Forprosjektrapport skal være levert innen 11.04.2016

Midtveisrapoort
Midtveisrapport skal være levert innen 04.05.2016

Hovedoppgave
Hovedoppgaven leveres innen 06.06.2016 med tittel på studentweb

Hjemmeside
Hjemmeside skal være opprettet 25.04.2016 og ferdigstilt 06.06.2016

Expo
Beskrivelse av prosjektet til Expo katalog 2/5                                                                   Utstilling av prosjekt vil foregå 10.06.2016 og 11.06.2016