Hovedside

Oppgaven «Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon» er en avsluttende bacheloroppgave for to elektroingeniører fra Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag. Oppgaven skal utføres for Hafslund Nett AS.

Under fanen «Dokumentliste» vil det bli publisert forprosjektrapporten.