Pressemelding

Pressemelding

Studenter ved Høgskolen i Østfold har i regi av Værste AS arbeidet med å kartlegge behovet og mulighetene for å initiere et klyngesamarbeid på Værsteområdet. Prosjektet har hatt et tidsperspektiv på fem måneder, med oppstartdato 01.01.16, og sluttdato 11.06.16.

Prosjektet har blitt utarbeidet under problemstillingen ” Hvordan fasilitere samarbeid og verdiskapende innhold i den planlagte teknologiklyngen på Værsteområdet?”, og  dette har blitt gjort for å innhente informasjon og besvare forskningsspørsmålet:

  • Intervju med ni aktører på Værsteområdet, som er potensielle deltakere til prosjektet
  • Intervjuer med opererende klynger, for å avdekke hva som må til for å drifte en klynge
  • Komparativ analyse av disse klyngene
  • Gjennomført et arrangement hvor aktørene selv deltok i utformingen av veien videre

Det har blitt gjort mange spennende funn, som taler i favør av synergieffektene knyttet til klyngesamarbeid. Bachelorgruppen har utarbeidet en rapport, som sier noe om hvilke faktorer som må til, og hvilke fundamenter som må ligge til rette for å etablere en klynge. Det har også blitt utarbeidet en handlingsplan over aktiviteter som må gjennomføres, og som kan benyttes som rettesnor av virksomheter som ønsker å opprette en klynge.

”Prosjektet har vært både spennende og utfordrende, og det har vært utrolig givende å få samarbeide med så mange dyktige mennesker!”

– Magne Aartun, prosjektleder

For mer informasjon om dette bachelorprosjektet henvises det til den offentlige facebooksiden: Klyngefasilitering på Værste». Der ligger utdrag fra samtlige intervjuer som er gjennomført.

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *