Pressemelding:

Flere tusen mennesker i Norge mangler eget talespråk og trenger et alternativ eller supplement til egen tale for å kunne kommunisere. To studenter fra Industriell design ved Høgskolen i Østfold har nå designet et nytt og bedre brukergrensersnitt til kommunikasjonshjelpemiddelet Rolltalk.skjermbilde Rolltalk menyfelt

Rolltalk er et kommunikasjonshjelpemiddel som selskapet Abilia utvikler, produserer og
selger. Talemaskinen benyttes på et nettbrett og kan tilpasses brukeren individuelt i forhold til brukerens eget behov. Det er redigeringprogrammet Rolltalk Designer studentene kk i oppgave av Abilia å redesigne. De har hatt stort fokus på brukersentrert design som vil si at de har involvert aktuelle brukere gjenno
m hele designprosessen. Resultatet, som studentene har kalt Rolltalk Next, er et forslag til et enklere og mer brukervennlig system enn dagens løsning.

Studentene presenterer sitt avsluttende bachelorprosjekt fredag 10.juni og lørdag 11 juni på EXPO-utstillingen som vil bli avholdt ved Høgskolen i Østfold sine lokaler avd. Kråkerøy.