Velkommen

Velkommen til nettsiden for bachelorgruppe B16K02. Siden oppdateres i prosjektperioden og ferdigstilles den 5.april. Gruppen består av to studenter fra kjemiingeniørstudiet ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag. Begge med fordypning i prosesskjemi, energi og materialer. I samarbeid med Kemira Chemicals AS, Fredrikstad skal vi se på alternativer for optimalisering av scrubber benyttet i deres PIX-produksjon.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

EXPO 2016

Fredag 10.juni fra 10.00 til 20.00 og lørdag 11.juni fra 11.00 til 14.00 har prosjektgruppa stand på årets EXPO-utstilling som holdes på Høyskolen i Østfold, Kråkerøy.  Gruppa ønsker alle velkommen til utstillingen.

For mer informasjon besøk: EXPO 2016

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Måling av gass og temperatur i prosessens avgasser

måling2

Gruppa har utført målinger av gass og temperatur i prosessens avgasser, for å analysere effekten av vannscrubberen som benyttes til rensing. Til dette benyttes dräger-rør og et digitalt temperaturinstrument

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Termokamera

Fil 02.05.2016, 14.29.34

Et termokamera ble benyttet til måling av temperaturendringer i scrubberen, dette for å undersøke eventuelle energitap. Vi målte temperaturene ved gassens inn- og utløp og i selve scrubberen.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar