Velkommen

Dette er nettsiden til bachelorprosjektet vårt. Her vil du finne informasjon om prosjektet og oppdragsgiver.

Bloggen på denne siden vil bli oppdatert gjennom hele prosjektperioden.