Fremdrift

Vi har fått oppsluttet en del prøver og analysert resultatene av disse. Har hatt problemer med at en del rør har sprukket. Etter at vi har fått resultatene fra kjøringen med glassrør, og de viser seg å være brukbare, kommer vi til å gå over til å bruke glassrør istedenfor teflonrør fremover.