Glassrør

Vi har gått over til å oppslutte prøvene med glassrør istedenfor teflonrør. Resultatene vi fikk fra kjøringen med glassrør viste seg å være brukbare. Med glassrør får vi også oppsluttet flere prøver enn det vi fikk med teflonrør.

glassrør